CAO UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA PDF

Veelgestelde vragen Wat is een cao? Ik heb een contract. Wat heb ik dan nog aan een cao? Je hebt zeker wel wat aan de cao als je een arbeidsovereenkomst hebt. Zonder cao heb je alleen de minimale bescherming van de wet. De cao is belangrijker dan je contract.

Author:Tojanris Voodoolkis
Country:Sierra Leone
Language:English (Spanish)
Genre:Love
Published (Last):13 May 2015
Pages:308
PDF File Size:1.23 Mb
ePub File Size:8.70 Mb
ISBN:592-5-53270-697-6
Downloads:71263
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JoJozragoreVan 1 januari tot 1 januari Soort cao Standaard cao lees hier wat het verschil is tussen een standaard cao en een minimum cao. Deze structurele salarisverhoging werkt ook door in de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, onregelmatigheidstoeslagen en pensioenopbouw. Werknemers hebben tot 1 januari de mogelijkheid om niet-opgenomen persoonlijk budget op te maken conform de mogelijkheden in de cao. Coassistenten ontvangen naast de huidige vergoedingsregelingen vanaf 1 januari een vergoeding van euro bruto per maand tijdens de coschappen die zij lopen in een umc.

De NFU erkent dat werkdruk een breed ervaren knelpunt is. Ze wil via vijf sporen stappen zetten om de werkdruk te verlagen, te weten: 1. Tijdens de looptijd van de cao wordt onderzoek verricht naar best practices op het terrein van zelf roosteren, teamroosteren en gezond roosteren.

Dit betekent onder andere dat als een werknemer recht heeft op een uitkering volgens de BWUMC, de toetredingsleeftijd voor de aansluitende uitkering tot AOW-leeftijd vanaf 1 januari op 56 jaar wordt gesteld.

Iedere functie heeft via het functiewaarderingssysteem Fuwavaz een functiewaardering waar een salarisschaal aan is gekoppeld. Onder andere werkervaring bepaalt op welke periodiek in de bij de functie behorende schaal een werknemer bij indiensttreding wordt ingedeeld. Het salaris wordt ieder jaar met een periodiek verhoogd totdat het maximum van de schaal is bereikt, tenzij de werknemer onvoldoende functioneert.

Voor de inschaling van basisartsen en arts-assistenten zijn in de cao afzonderlijke bepalingen opgenomen. Reiskostenvergoeding Er is in de Cao UMC bepaald dat instellingen zelf in overleg met de ondernemingsraad een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer vaststellen.

Dienstreizen Als een werknemer voor het werk moet reizen niet woon-werkverkeer , gebeurt dit bij voorkeur met het openbaar vervoer. Kosten die gemaakt worden, vergoedt de werkgever.

Reist de werknemer met de trein, dan mag er gebruik worden gemaakt van de eerste klasse. Kan er volgens de werkgever geen of moeilijk gebruik worden gemaakt van het OV, dan mag de werknemer uitwijken naar een eigen motorvoertuig.

De eindejaarsuitkering wordt in november uitbetaald. Onregelmatigheidstoeslag ORT Werknemers ontvangen onregelmatigheidstoeslag als de functie binnen schaal 1 tot en met 10 valt of als ze leerling, onderzoeker in opleiding of arts-assistent zijn. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de tijd en de dag die wordt gewerkt. Lees hieronder verder om de hoogte van de ORT te bekijken. Functiewaardering en inschaling Functiewaardering in het umc gebeurt met Fuwavaz.

Functies worden in deze methode op zwaarte gerangschikt. Op basis hieronder wordt voor een functie een beloning vastgesteld. Functies die nog niet zijn opgenomen in de normfuncties, worden op basis van de functiebeschrijving met veertien kenmerken gewaardeerd en op basis daarvan ingedeeld in een salarisschaal.

Werknemers die het niet eens zijn met de waardering van hun functie kunnen hiertegen bezwaar maken. Werktijden en Diensten Standaard arbeidsduur Een fulltime dienstverband is 36 uur per week 1. Uitzonderingen zijn academisch medisch specialisten en arts-assistenten. Bij een academisch medisch specialist bedraagt de arbeidsduur gemiddeld per week ten minste 40 uur en ten hoogste 48 uur, exclusief diensten. Inclusief diensten komt dit neer op ten hoogste 55 uur per week.

Voor arts-assistenten is een fulltime dienstverband 46 uur per week 2. Zwangerschap nachtdiensten Tijdens zwangerschap en tot zes maanden na de bevalling zijn vrouwelijke werknemers niet verplicht om nachtdiensten te draaien.

Vakantie en verlof Vakantiedagen Bij een fulltime dienstverband heeft de werknemer recht op vakantie-uren per jaar.

Aangezien arts-assistenten langere werkweken maken hebben zij bij een fulltime dienstverband recht op uur vakantie per jaar. Medisch specialisten hebben recht op 24 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband. De werkgever kan tevens feestdagen toevoegen. Ouderschapsverlof Werknemers hebben conform de wet recht op ouderschapsverlof. Tijdens het ouderschapsverlof bouwt de werknemer wel volledig pensioen op.

Is dit niet mogelijk dat mag dit binnen werktijd met behoud van vakantie-uren. In sommige situaties gaat dit van de vakantie-uren van de werknemer af. In andere situaties krijgt de werknemer de uren van de werkgever.

Lees verder om te bekijken wat in welke situaties van toepassing is. Lees verder.

AZIMIO LA ZANZIBAR PDF

Cao universitair medische centra 2018-2020

.

KADISON RINGROSE PDF

Universitair Medische Centra - Cao

.

FINGERBUNGEN KLAVIER PDF

Universitair Medische Centra

.

Related Articles