EDIP NA KOLONU PDF

His works are novels: Born aroundhis given name is not recorded, only that he belonged to a Serbian noble family. Aleksandar Gatalica Revolvy Own workWmpearl. Modernist writers Revolvy Brain revolvybrain. Founder of modern Serbian literature, he is commonly referred to by his mononym, first name alone. Serbian poets Revolvy Brain revolvybrain. E Magazin za umetnost i kulturu.

Author:Kazragami Tojajinn
Country:Seychelles
Language:English (Spanish)
Genre:Literature
Published (Last):19 August 2009
Pages:278
PDF File Size:11.76 Mb
ePub File Size:3.96 Mb
ISBN:836-4-62496-897-9
Downloads:75227
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TutilarRodio se oko Pesnikovo detinjstvo i mladost padaju u doba kada je besneo rat protiv Persijanaca, u doba kada je Atina polako postavljala temelje svojoj kasnijoj pomorskoj snazi.

Zbog toga se morao kasnije pred obnovljenom demokratijom braniti. Godine Sofokle je umro Boginja Atena mu u nastupu besa pomuti um te on pokolje stoku umesto sudija. Odisej se zauzima za Ajanta. Njena radost prestaje kad joj Elektra otkriva najnoviju vest o Orestovoj smrti.

Svi ulaze u dvor, ali Elektra brzo izlazi i pazi da ne bane iznenada Egist koji je bio odsutan. Eto i Egista. Orest vodi Egista, u dvor da ga ubije na onome mestu gde je on ubio njegova oca Agamemnona. U obradi ovoga motiva Sofokle se nmogo udaljio od Eshila. Elektra je kod Eshila sporedno lice, a kod Sofokla glavno. Sofokle je Elektri dao gotovo iste karakteristike kao Antigoni. Elektra je herojski lik koji svesno odabire trpnju.

Do pojave brata Oresta ona je jedini nosilac protesta protiv gospodstva svoje majke i Egista. Taj je pastir onaj isti po kojega je poslao Edip. Edip izvan sebe od boli odlazi u dvor. Uskoro sluga javlja da se Jokasta obesila, a Edip sam sebe oslepio. Kralj Edip se uz Antigonu smatra remek-delom Sofoklove dramske umetnosti. Dok je Eshil svoju radnju zasnovao na prokletstvu roda, tj. Kralj Edip je zapravo apologija delfijske religije. Antigona je zapravo nastavak Eshilove drame Sedmorica protiv Tebe.

Kad Ismena vidi da joj je sestra izgubljena, spremna je i ona snositi sestrinu sudbinu, ali Antigona to odbija. Hemon , Kreontov sin i Antigonin verenik, doznaje za njeno delo pa odlazi ocu i upozorava ga da su simpatije tebanskog naroda na Antigoninoj strani.

Kreontov otpor je slomljen. Antigonina smrt je ujedno i njena pobeda koja uzrokuje i potpuni Kreontov poraz. Njihovo delovanje potpuno zavisi od njihove slobodne volje. Drama se zbiva u pesnikovom rodnom mestu. U gaju Eumenida nalazi se ulaz u podzemni svet. Na Antigoninu molbu ostavlja hor Edipa na miru. Dolazi i Kreont. Polinik ne odustaje od svog poduhvata i moli sestru Antigonu da ga sahrani ako pogine u borbi.

Pesnik je u ovoj drami prikazao junake svojih drugih tebanskih tragedija. Lirski delovi tragedije ne zaostaju nimalo za onima u ranijim pesnikovim delima. Radnja se zbiva u Tesaliji pred dvorom kralja Keika kod kojega boravi Heraklova supruga. Hil otkriva majci da Herakle vojuje na Ehaliju , grad Euritov na Eubeji. Sin Hil javlja da se ona ubila. Odisej se sakriva jer se boji, a Neoptolem se sastaje s Filoktetom. Uto se pojavljuje Herakle deus ex machina.

Njemu je svako sredstvo za postizanje cilja opravdano. Filoktet je uporan u svojoj nepopustljivosti. Pobuna protiv sudbine besmislena je. Sofokle zagovara meru i skladnost poput Eshila , Platona i Aristotela. Tematiku je preuzimao iz mita i Homerovih epopeja. Sofoklovi junaci su oblikovani prema idealnim normama. To je kod Sofokla svesni postupak. Sofokle je posebno voleo tzv. Dramska kompozicija Sofoklovih tragedija veoma je jasna.

Hor kod Sofokla nema onu ulogu koju je imao kod Eshila i ne iznosi, osim retko, pesnikove misli, kako je to kod Eshila. Pesme hora su uvek povezane s glavnom radnjom: one su skladan deo celine jer su kao neka pratnja glavne radnje.

Jezik Sofoklov je lep, dikcija jasna, laka i gipka.

ASTM D5291 PDF

EDIP NA KOLONU PDF

.

HANNI OSSOTT PDF

Edip na Kolonu

.

LISZT HOROWITZ RAKOCZY MARCH PDF

Oh no, there's been an error

.

LIBER USUALIS ENGLISH PDF

.

Related Articles