HANNA KOMOROWSKA METODYKA NAUCZANIA JZYKW OBCYCH PDF

Read, highlight, and take notes, across web, tablet, and phone. Curriculum Development; Theory and Practice You may send this item to up to five recipients. Citations are based on reference standards. Lists with This Book.

Author:Mausar Yojind
Country:Estonia
Language:English (Spanish)
Genre:Photos
Published (Last):5 April 2016
Pages:294
PDF File Size:1.56 Mb
ePub File Size:2.47 Mb
ISBN:556-2-32013-367-8
Downloads:78504
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MazugisJestem wegetarianinem i nie pij alkoholu. Pochodz z Cavan z Irlandii. Lubi myle o sobie jako o cyfrowym nomadzie obieywiacie, ktry moe prowadzi taki styl ycia dziki nowoczesnej technologii. W cigu ostatnich dziesiciu lat czsto zmieniaem prace byem nauczycielem angielskiego, matematyki, hiszpaskiego, francuskiego, fotografem, recepcjonist w hostelu modzieowym, przewodnikiem wycieczek, menederem w sklepie z artykuami dla osb uprawiajcych jog, modszym ratownikiem medycznym, elektronikiem itd.

Zanim postanowiem utrzymywa si ze sprzeday tego poradnika, byem niezalenym od lokalizacji tumaczem pracujcym na zlecenie. Dziki sprzeday poradnika i coachingowi mam nadziej uzbiera pienidze, ktre pozwol mi mieszka przez 3 miesice w Moskwie i w Tokio niestety tak si skada, e to dwie najdrosze stolice wiata!

Zanim jednak bd mg sobie na to pozwoli, bd nadal podrowa do taszych miejsc. Jestem przekonany, e zawarto tego podrcznika, tumaczenia, arkusze wiczeniowe i wywiady mog Ci bardzo pomc. Te idee kompletnie zmieniy moje ycie w przecigu ostatnich dziesiciu lat. Odkryem niesamowity wiat nauki jzykw i komunikacji z ludmi na caym wiecie. Dzikuj, e zakupie ten poradnik. Niech nauka jzykw sprawi Ci wiele radoci!

Nie boj si wyzwa i staram si wykonywa powierzone mi zadania najlepiej, jak to moliwe. Moj prawdziw pasj jest taniec, zajmuj si tym ju od okoo 9 lat. Obok taca, uwielbiam uczy si jzykw. W tej chwili mog powiedzie, e znam dobrze angielski i niemiecki.

Obecnie jestem na etapie nauki norweskiego. WSTP Kiedy koczyem 21 lat jedynym jzykiem, jaki znaem, by jzyk angielski. W szkole co prawda uczyem si niemieckiego i irlandzkiego, ale z obydwu przedmiotw otrzymywaem kiepskie oceny. Skutkiem tego byo przewiadczenie o moim kompletnym braku talentu do nauki jzykw i zaakceptowanie faktu, i do koca ycia bd posugiwa si wycznie angielskim.

Studiowaem inynieri elektroniczn. Po ukoczeniu studiw przeniosem si do Hiszpanii i tak bardzo pokochaem tamtejsz kultur, e postanowiem lepiej j pozna poprzez zrozumienie mieszkajcych tam ludzi nie tylko tych mwicych po angielsku.

W cigu szeciu miesicy prbowaem wielu sposobw nauki hiszpaskiego jednake robiem to nieregularnie i korzystajc jedynie ze standardowych kursw. Po caym tym czasie znaem zaledwie kilka sw, zwrotw i reguek gramatycznych nie byo to zbyt przydatne.

W kocu jednak postanowiem naprawd powici si nauce tego jzyka, korzystajc z niekonwencjonalnych metod, o ktrych nie wspominano na wikszoci kursw. Tak wanie rozpocza si moja przygoda z szybk nauk jzykw obcych.

Nie jestem oczywicie jedynym czowiekiem, ktry szybko uczy si jzykw obcych; wielu przede mn rwnie uczyo si ich bardzo szybko. Podczas moich podry spotkaem wielu takich ludzi i wiele si od nich nauczyem. Zawarem w tym podrczniku wywiady z jednymi z najbardziej znanych w Internecie pasjonatami nauki jzykw obcych. Pytaem ich o metody, ktre pomogy im 3 nauczy si danego jzyka szybciej i efektywniej od przecitnego czowieka.

Ten poradnik zawiera najwaniejsze lekcje, ktrych nauczyem si podczas mojej przygody z nauk jzykw obcych. Dzielc si tymi dowiadczeniami, mam nadziej oszczdzi innym ludziom frustracji, ktrej dowiadczyem, aby dotrze do punktu, w ktrym jestem obecnie.

Zbyt wielu ludzi cae lata uczy si jzyka obcego, eby potem nie umie posugiwa si nim w rozmowie poza podstawowymi formukami. Chc pomc tym osobom. Moja propozycja jest nastpujca natychmiast zacznij rozmawia w jzyku, ktry chcesz pozna, a jeli wybierzesz odpowiedni sposb nauki, ju w przecigu kilku miesicy bdziesz w stanie mwi bardzo dobrze.

Zawarem w tym poradniku niektre z wielu darmowych moliwoci i metod dostpnych dla kadego, kto szybko chce osign etap, na ktrym bdzie w stanie rozmawia w obcym jzyku z rodzimymi uytkownikami jzyka, zarwno za granic, jak i w rodzinnym miecie.

Moliwo penego zrozumienia kultury dziki umiejtnoci rozmawiania z jej czonkami jest w zasigu wielu ludzi. Mam nadziej, e zarwno rady zawarte na tych stronach jak i nagrania audio pomog Ci speni to marzenie! Ju teraz podje najwaniejsz decyzj postanowie podj nauk, ale to, jak daleko zajdziesz, zaley od wielu czynnikw. Przez proces nauki jzykw przechodziem kilka razy w cigu ostatnich dziesiciu lat.

Podejmowaem zarwno dobre jak i ze decyzje. Wszystkie jednak sprawiy, e staem si mdrzejszy. W tym poradniku opisuj dokadnie, co umoliwia mi szybk nauk nowego jzyka i co jest pomocne w osigniciu pynnoci jzykowej w bardzo krtkim czasie.

Pisz ten poradnik tak, jakbym pisa go do dawnego siebie 21 latka, czujcego si niezrcznie wrd nieznajomych, niepewnego swoich moliwoci w wielu kwestiach, a przede wszystkim przekonanego, e nigdy nie bdzie w stanie nauczy si obcego jzyka. Moja podr w cigu ostatnich siedmiu lat trwajca nadal bya niesamowita i w yciu nie zamienibym tego dowiadczenia na co innego.

Byoby oczywicie o wiele atwiej, gdybym wczeniej mia dostp do informacji zawartych w tym poradniku. Nie zmarnowabym wtedy tyle czasu.

Ch osignicia pynnoci w bardzo krtkim czasie nie jest tylko kwesti tego, jakich materiaw uywasz do nauki lub jak duo si uczysz. Najwikszy wpyw na to ma Twoja postawa i motywacja. Nawet najdrosze kursy i najlepsze techniki na wiecie nie dayby nic ludziom ze zym psychicznym nastawieniem. Wybacz, e musz Ci to uwiadomi, ale prawie kady czowiek na wiecie byby szczliwy, gdyby nauka jzykw obcych nie wymagaa wysiku.

Waciwie to chyba nigdy nie spotkaem osoby, ktra nie chciaaby posugiwa si obcym jzykiem. Wykazujc zaledwie zainteresowanie tematem, masz niewielk szans na wielkie osignicia w krtkim czasie. Natknem si na nieskoczon liczb ludzi, ktrzy po miesicach, a nawet latach nauki jzyka nie osignli przynajmniej zadowalajcych rezultatw w tej dziedzinie.

Podobna sytuacja dotyczy ekspatw, ktrzy zwykle nie staraj si zgbi kultury kraju, do ktrego przybyli, co sprawia, e mimo miesicy lub nawet lat kontaktu z nowym jzykiem wcale go nie rozumiej.

Jest to jednak dobra wiadomo dla ludzi mieszkajcych w krajach, gdzie jzyk, ktrego si ucz, nie jest uywany. Odpowied jest prosta wcale nie chcemy tego a tak bardzo. Podczas wycieczki do Ameryki Poudniowej z chopakiem lub dziewczyn nie widzimy koniecznoci rozmawiania po hiszpasku.

Bardziej naturalne wydaje si to, e bdziemy mwi w naszym jzyku ojczystym. Jednym z wikszych odkry, jakie poczyniem w trakcie nauki jzykw byo to, aby aspekt chc zamieni na potrzebuj. O tym, jak udao mi si to zrealizowa napisz pniej. Na chwil obecn najwaniejsze jest jedynie zrozumienie kluczowej rnicy pomidzy tymi dwoma sowami. Prawdziwa potrzeba posugiwania si danym jzykiem to wicej ni zwyka nadzieja, e moe kiedy uda si go nauczy.

To autentyczne pragnienie, aby jzyk wypeni cakowicie Twoje ycie. Ten poziom zaangaowania to znacznie wicej ni to, do czego przyzwyczajony jest zwyky czowiek uczcy si jzyka. Jest wiele powodw, dla ktrych ludzie chc nauczy si jzyka obcego.

Moe chcesz odkry skd pochodzisz? Uwielbiasz podrowa? Chcesz zda egzamin? A moe po prostu pasjonuj Ci jzyki i chcesz poszerza swoje horyzonty? Wszystkie te powody to wspaniae, dugoterminowe motywatory, ale szczerze mwic, nie s one w stanie pomc w osigniciu pynnoci w krtkim czasie. Kady z tych powodw jest niesprecyzowany i ma nieokrelony lub bardzo odlegy limit czasowy. Moesz mie cel, ktrego nie da si rozoy na atwiej osigalne kroki, przez co trudno mierzy Twj progres.

To wanie dlatego nie lubi wyznacza sobie dugoterminowych celw kocowych zwykle jest to pynno. Zamiast tego, tworz sobie krtkoterminowe, realistyczne do wykonania zadania, ktre daj mi poczucie postpu i osigni. Stwarza to swego rodzaju presj i pomaga w budowaniu potrzeby, aby osign co konkretnego w krtkim czasie. Na wikszoci kursw jzykowych jest ona nieobecna. Testy sprawdzajce s do pewnego stopnia przydatne, ale i tak wikszo kursw nie ma nic wsplnego z uywaniem jzyka na co dzie.

Znajomo imponujcej gramatyki i sownictwa wcale nie oznacza, e umiesz si porozumiewa w danym jzyku. Spotkaem wielu ludzi z wysokimi, teoretycznymi kwalifikacjami jzykowymi, ktrzy wci czuli si nieprzygotowani do rozmowy. Mimo tego, e mj cel kocowy moe brzmie pynno w trzy miesice, to po drodze realizuj cele krtkoterminowe w rodzaju np. Wymienione cele krtkoterminowe nie wymagaj dugotrwaego zaangaowania. S bardzo 6 sprecyzowane i korzystajc z technik, o ktrych bdzie mowa pniej, mona je przygotowa w cigu paru godzin.

Jeli osigniesz swj cel to niewane, e popenisz bd, zatniesz si, nie zrozumiesz wszystkiego lub zdenerwujesz drug osob pniej wyjani jak tego unikn. Osigne wszystko, co sobie zaoye. Nic bardziej mylnego. Moim zdaniem najwaniejsza jest pewno siebie w posugiwaniu si danym jzykiem. Istnieje wiele powodw, dla ktrych niemiecki, chiski, szwedzki, rosyjski lub jakikolwiek inny jzyk mgby by uwaany za najtrudniejszy.

Nie ma znaczenia, jakiego jzyka zaczynasz si uczy jeli bdziesz skupia si na tym, co sprawia, e jest on trudny faktycznie stanie si on dla Ciebie najtrudniejszym jzykiem wiata. Bdzie on zawsze tak trudny, jak Ty mylisz, e jest.

Spotkaem niezliczon grup ludzi, ktrzy wydaj si by duo inteligentniejsi ode mnie i mimo tego robi niewielkie postpy. Dzieje si tak, poniewa znajduj mnstwo powodw, eby nie mwi w obcym jzyku. Skupiaj si bez przerwy na negatywnych aspektach, a to sprawia, e ich nastawienie do nauki jest cakowicie bdne.

Osoba, ktra szybko uczy si jzykw, robi dokadnie odwrotn rzecz od samego pocztku skupia si na pozytywach. A teraz co sobie wyobra: Zamierzam przedstawi Ci mojemu przyjacielowi, niewiele Ci o nim wczeniej mwic. Chwil przed spotkaniem, mwi Ci, e nie znosi dzieci, upiera si przy swoim zdaniu, puszcza bki, kiedy jest zdenerwowany i ma bardzo irytujcy miech.

To wszystko moe by prawd, ale byoby bardzo zoliwe z mojej strony zaprzepaci jego szanse na zrobienie dobrego pierwszego wraenia. Mogoby to rwnie sprawi, e obawiaby si tego spotkania, a moe nawet straciby na nie ochot, wiedzc o tym czowieku par nieprzyjemnych rzeczy. A teraz id do kogo innego i mwi mu o tym samym mczynie e pracuje dla NASA, jest bardzo miy, ma wietne poczucie humoru, opowiada ciekawe historie ze swojej dziaalnoci charytatywnej w Afryce.

ATP GLEIM PDF

Autonomia w Nauce Języka Obcego

Nimuro As we have said in Nicego ili pocti nicego. Every language has its characteristic phonology and many languages have a character- istic graphology. Huddleston for this information. Such a rule is a state- ment of highest unconditioned probability equivalence, supple- mented by highest conditioned probability equivalences, with an indication of the conditioning factors. The following Cyrillic letters, however, present problems: This means that if you choose any occurrence of X in the SL text at random, it is certain that its TL equivalent will be x. Thus we may state that an item or class of one language is the formal equivalent of an item or class in another, because the category in question operates in approximately the same way in the structure of higher rank units in both languages; but this in turn, implies that we have established a correspondence between these higher rank units, and this may have to be done on the basis of highest probability textual equivalence.

ASCOLTA IL TUO CANE DI JAN FENNELL PDF

CURRICULUM DEVELOPMENT THEORY AND PRACTICE HILDA TABA PDF

Shaktishakar Compra un llibre, i fa que es deixi unes cortinetes en un quiosc, i al anar a buscar-les es queda sense diners i ha de tornar caminant en un dia de pluja. Anna, Aloma, Daniel, Robert, metge, Joan. Primavera Els fets exposats duren un mes. Dani segueix malalt, al llit.

FILTERSTORM TUTORIAL PDF

"We sing,we play, we speak" - program języka angielskiego

Herman completed the secondary heramn school in Maribor and continued his education at the military technical academy in Modling. Afterward he went to the military secondary schools in Fischau and Hranice in Moravia. This article includes a list of referencesbut its sources remain unclear because it has insufficient inline citations. In his research, he focused on rocket technology. Hermann Noordung space station. He conceived a detailed design for a space stationregarded by Russian and American historians of spaceflight to be the first architecture in space.

Related Articles